Daugavpils Universitāte - Pirmsskolas skolotājs - 1. līm. prof. studijas

Pirmsskolas skolotājs
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-09-11
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaSkolotājs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods41141
 
Ilgums2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu (tiks precizēta) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.

Studiju programmas saturu veido studiju kursi 80 KP / 120 ECTS apjomā:

vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP);
nozares teorētiskie studiju kursi (16 KP);
nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (20 KP);
prakse (16 KP);
kvalifikācijas darba izstrāde (8 KP).

Mācību jomu satura un integrētās mācību metodikas kursi veidoti atbilstoši projekta ”Kompetenču pieeja mācību saturā” (”Skola 2030”) izstrādātajām mācību jomām: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes. Gan nozares teorētiskos, gan nozares profesionālās specializācijas studiju kursos ietvertais saturs paredz studējošo kompetenci plānot un īstenot pirmsskolas pedagoģisko procesu caurviju prasmju apguvei.

Pēc studiju pabeigšanas un profesionālās kvalifikācijas ieguves programmas absolventiem ir iespējas strādāt par pirmsskolas izglītības skolotāju un/vai turpināt izglītību otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā ”Sākumizglītības skolotājs” sākot ar 3. studiju gadu, apgūt papildus kvalifikāciju ”Sākumizglītības skolotājs” un iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītībā.
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.
Trīs centralizētie eksāmeni:
- matemātika;
- svešvalodas;
- latviešu valoda.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65421198 (uzņemšana)
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv