Latvijas Universitāte - E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas - Prof. bak. studijas

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-17
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs elektroniskajā biznesā
Profesionālā kvalifikācijaElektroniskās komercijas speciālists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2000 EUR gadā (pilna laika), 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālās bakalaura studiju programmas "E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas" mērķis ir sagatavot uzņēmējus, kuri spēj veidot savu biznesu globālajā pasaulē, izmantojot visas tīmekļa iespējas, kā arī speciālistus, kuri plāno, projektē, izstrādā un uztur biznesa informācijas sistēmas.

Programmas uzdevumi:

sniegt teorētiskas zināšanas ekonomikā, finansēs, grāmatvedībā, loģistikā, tiesību zinātnēs, uzņēmumu vadībā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās;
nodrošināt profesijas standartam un darba devēju prasībām atbilstošu zināšanu un praktisko iemaņu komplektu visās paredzētajās sfērās;
attīstīt prasmi patstāvīgi pilnveidot savu kompetenci praktiskai darbībai nepieciešamos virzienos;
attīstīt prasmi meklēt zināšanas izmantojot modernās metodes un praktiskajā darbībā izmantot atrastās un apgūtās zināšanas inovāciju radīšanai;
dot studentiem iespēju apgūt iemaņas zinātniskajā pētniecībā, inovatīvu biznesa projektu sagatavošanā un realizācijā.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

informācijas un komunikācijas tehnoloģijās un to izmantošanā uzņēmējdarbības problēmu risināšanā;
informācijas sistēmu analīzē, projektēšanā un izstrādē;
loģistikā un tirgvedībā;
ekonomikā un finansēs un grāmatvedībā;
matemātikā un statistikā;
uzņēmumu vadībā;
saimnieciskajās un komunikāciju tiesībās.

Prasmes:

izmantot elektroniskās vadības sistēmas uzņēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā, resursu ekonomiskā izmantošanā un risinot citus ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus;
analizēt biznesa problēmas, meklēt un vākt analīzei nepieciešamos datus, izmantot atbilstošus analīzes rīkus (programmatūru);
rast biznesa problēmu risinājumus, izmantojot risinājumu meklēšanas un modelēšanas rīkus, sistēmas;
organizēt un vadīt informācijas sistēmas izstrādes projektu;
projektēt, izstrādāt un uzturēt elektroniskās vadības sistēmas uzņēmējdarbības nodrošināšanai;
analizēt un novērtēt risinājumu ekonomisko izdevīgumu;
pētīt un piemērot tirgzinības, reklāmas un citu sabiedrības informēšanas līdzekļu izmantošanu uzņēmējdarbībā;
profesionāli izmantot datoru, biroja un sistēmu izstrādes atbalsta programmatūru;
brīvi lasīt speciālo literatūru svešvalodā par uzņēmējdarbību, tās vadību, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
izmantot informācijas un zināšanu meklēšanas paņēmienus, rīkus;
komunicēt un strādāt komandā;
rast inovatīvus risinājumus.

Nostiprināmās attieksmes:

pozitīva un atvērta attieksme pret pasauli;
radoša, inovatīva, problēmu risinoša attieksme pret darbu;
ētiska attieksme pret kolēģiem, partneriem, klientiem un citiem cilvēkiem;
spēja parādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību;
saudzīga attieksme pret vidi un dabu;
nepārtrauktas attīstības un pilnveidošanas vēlme.

Darba iespējas

Darba tirgū ir paaugstināts pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju un biznesa vadības speciālistiem un absolventu pieredze rāda, ka viņiem nav nekādu grūtību atrast labi atalgotu darbu vai pašiem izveidot savu uzņēmumu. Studiju programmas "E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas" absolventi var strādāt gan vietējos, gan ārvalstu uzņēmumos, atrodoties tepat Latvijā: veidot jaunas informācijas sistēmas vai uzturēt sistēmas, kas atrodas jebkurā pasaules vietā. Profesionālā kvalifikācija (profesija) „elektroniskās komercijas speciālists” ir universāla un ļauj ieņemt ļoti dažādus amatus: sistēmu analītiķis, biznesa analītiķis, informācijas tehnoloģiju konsultants, datorspeciālists, sistēmu projektētājs, projekta vadītājs, IT nodaļas vadītājs, sistēmu ekspluatācijas inženieris, programmētājs.

Studiju programma ļauj turpināt studijas maģistra grāda iegūšanai Latvijā un ārzemēs.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/e-biznesa-un-logistikas-vadibas-sistemas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai krievu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv