Ekonomikas un kultūras augstskola - Pasākumu organizēšana - 1. līm. prof. studijas

Pasākumu organizēšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-07
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaKultūras menedžeris (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods41345
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa660 EUR semestrī (pilna laika un nepilna laika) (2021./22.)
 
Programmas aprakstsPasākumu organizēšana jeb event management ir viena no visstraujāk augošām nozarēm, kas aptver ne tikai kultūras un izklaides jomas, bet arī biznesa vidi, izglītību, reklāmu un tirdzniecību.

Programmas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu pasākumu organizēšanā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 5.līmenim;
sagatavot speciālistus pasākumu organizēšanā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj analizēt un plānot organizēšanas procesus.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina (zināšanas un izpratne):

zina jēdzienus un principus kultūras pasākumu organizēšanā;
izprot kultūras pasākumu organizēšanas procesu.

Prot (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

spēj plānot kultūras pasākumus;
spēj organizēt kultūras pasākumus;
spēj noteikt problēmas kultūras pasākumu organizēšanā;
spēj argumentēti diskutēt par kultūras pasākumu organizēšanas jautājumiem;
spēj strādāt komandā.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

spēj rast risinājumus konstatējām problēmām kultūras pasākumu organizēšanā;
spēj iegūt un analizēt informāciju, izmantojot dažādas metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Programmas mājaslapawww.eka.edu.lv/content.php?parent=73
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit