Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Vides inženierzinātne - Doktora studijas

Vides inženierzinātne
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-09
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsInženierzinātņu doktors vides inženierzinātnē
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2022.
Programmas kods51526
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 3250 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (pilna laika studijās, ir budžeta vietas): pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 18.01.2021. līdz 31.01.2021.

Programmas saturs

Teorētiskie kursi dod zinātņu doktora līmeņa zināšanas ilgstspējīgās attīstības un vides kvalitātes vadībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, cilvēku dzīves procesu drošuma un risku analīzē, ekotehnoloģijā, kā arī pētījumu teorijā un metodoloģijā un modelēšanā. Studiju kursi:

Vides inženierzinātnes integrālais speckurss. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts

Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas izvēlētās zinātniskās pētniecības virzienā. Nozīmīgākie studiju kursi sadalīti pa tematiskajiem blokiem:

Ekotehnoloģija. Dabas resursu ieguves ietekme un vidi. Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti.

Brīvās izvēles kursi dod iespēju paplašināt studējošo redzesloku ārpus savas šaurās zinātniskās darbības lauka. Šī kursa klāsts var būt dažāds. Rekomendējamie kursi:

Vides informācija un komunikācija. Ekoloģiskā filozofija un humānisms. Kultūras ekoloģija.

Absolventu iespējas
•veikt patstāvīgi vai zinātnisko institūciju vidē pētnieciskos darbus vides inženierzinātņu jomā;
•ieņemt vadošus amatus vides aizsardzības iestādēs, pašvaldību struktūrvienībās; uzņēmumos;
•veikt akadēmisko darbu Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolās;
•strādāt vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās.
Programmas mājaslapawww.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=8
Iepriekšējā izglītība, prasībasAkadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra grāds vai tam pielīdzināta augstākā profesionālā izglītība vides zinātnē, vai inženierzinātnēs, vai dabas zinātnēs, ja maģistra studiju līmeņa programmā ir apgūti studiju kursi vismaz 10 KP apjomā vai izstrādāts maģistra darbs, kas saistīts ar vides zinātni vai vides inženierzinātni vai ekoloģiju. Pretendentam jāiesniedz zinātniskā pētījuma tēmas apraksts par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu vides inženierzinātnē (līdz 10 lpp.).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv