Banku augstskola - Grāmatvedība un finanses - 1. līm. prof. studijas

Grāmatvedība un finanses
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-10
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaGrāmatvedis (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 10.04.2023.
Programmas kods41344
 
Ilgums2,5 gadi (pilna laika); 3 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1500 EUR gadā (pilna laika), 1100 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (nepilns laiks, nodarbības sestdienās): pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 02.11.2020. līdz 15.01.2021.

Programma sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē.

Šī izglītība sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir nepieciešams katrā uzņēmumā.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot grāmatveža profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam atbilstošus speciālistus, kuri pārzina uzņēmumu finanses un spēj kvalitatīvi, ievērojot profesionālo ētiku, veikt grāmatveža pienākumus gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā.

Sagaidāmie studiju rezultāti

• Izpratne par ekonomiskajām likumsakarībām un uzņēmumu darbības principiem;
• Spēja nodrošināt saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas tiesiskajiem aktiem;
• Spēja sastādīt statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatus atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām;
• Spēja veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķinus, budžeta sastādīšanu, veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un finanšu plānošanu;
• Prasme savu profesionālo uzdevumu veikšanai izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas;
• Spēja savas kompetences ietvaros novērtēt situāciju, pieņemt lēmumus par līdzekļu racionālu izmantošanu;
• Spēja komunicēt ar klientiem, kolēģiem un vadību vietējā un starptautiskā vidē;
• Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā un jaunu mērķu sasniegšanā.

Studiju programmas priekšrocības

• Programma tiek īstenota kopš 2011.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Tās izstrādē un īstenošanā tiek iesaistīti finanšu jomas vadošie eksperti;
• Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam. Studiju programma piedāvā apgūt grāmatvedības uzskaiti datorvidē;
• Tiek nodrošināta prakse vadošajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
• Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt ārvalstīs studentu apmaiņas programmā. Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
• Stabils augsti kvalificētu grāmatvežu pieprasījums Latvijā un ārvalstīs, augsta studiju programmas absolventu nodarbinātība.

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, kas apliecina grāmatveža kvalifikāciju, kā arī ļauj turpināt studijas bakalaura studiju trešajā kursā.
Programmas mājaslapawww.ba.lv/studijas/programma/gramatvediba-un-finanses
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE sertifikāti latviešu valodā (un literatūrā), svešvalodā (angļu vai vācu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.543.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel:67360133
E-pasts:info@ba.lv  www.ba.lv