Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija - Gaisa spēku militārā vadība - Prof. bak. studijas

Gaisa spēku militārā vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-05-04
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs gaisa spēku militārā vadībā
Profesionālā kvalifikācijaLeitnants (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods42863
 
Ilgums4,6 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti180
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsKaravīrs studiju laikā saņem atlīdzību (karavīra mēnešalga un karavīram paredzētās sociālās garantijas) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis: sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

Programmas uzdevumi:

Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.
Dot studējošiem teorētisko izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.
Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst vada komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām.
Nodrošināt konkrētas specializācijas interdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos un militārā gaisa transporta jautājumos, kuras praktiski lietojamas NBS kaujas tehnikas un gaisa transporta līdzekļu pareizai ekspluatācijai.
Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar inženierzinātni un valsts aizsardzību.
Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: Profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālās augstākās izglītības programmas „Gaisa spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Gaisa spēku militārā vadība” organizācija: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu organizē studijas, kuru laikā aizsardzības akadēmijā studējošie kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan arī iegūst akreditētā civilajā augstskolā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamo gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehāniķa vai avioniķa specialitāti.

Tiesības turpināt studijas: Tiesības turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi:

militārās tiesības;
militārā vadība;
šaušanas mācība;
kaujas tehnika un bruņojums;
aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem;
sakari;
gaisa spēku nodrošinājums;
gaisa spēku taktika un pretgaisa aizsardzība;
aerodinamikas pamati;
aviācijas dzinēju teorija;
aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcija;
ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas;
aviācijas sakaru sistēmas un tīkli;
globālā navigācijas satelītu sistēma;
gaisakuģu radiolokācijas, radionavigācijas un elektroapgādes sistēmas;
gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums;
gaisakuģu profilakse un diagnosticēšana un citi.


Studiju prakse: studiju ietvaros kadetiem tiek nodrošināta obligāta prakse gan NBS Gaisa spēkos, gan sadarbības augstskolas organizēta prakse starptautiskajā lidostā “Rīga”.
Programmas mājaslapawww.naa.mil.lv/lv/studijasstudijasstudiju-programmas/bakalaura-studiju-programmas/gaisa-speku-militara-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasProgrammā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus ar vidējo vai augstāko izglītību vecumā līdz 30 gadiem uz imatrikulācijas dienu NAA.
Kandidātam studijām profesionālā bakalaura studiju programmā tiek noteiktas šādas prasības:
- atestātā par vispārējo vidējo izglītību vai diplomā par vidējo profesionālo izglītību vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt ne zemākam par 4 ballēm (gandrīz viduvēji);
- tiek ņemts vērā valsts centralizētā eksāmena vērtējums latviešu valodā, matemātikā un fizikā, ja centralizētais eksāmens netika kārtots fizikā, tad atestāta vērtējums fizikā vai dabas zinību priekšmetos;
- iestājpārbaudījums matemātikā un fizikā, pēc kura rezultātiem tiek pieņemts lēmums par pretendenta atbilstību studiju uzsākšanai;
Iestājpārbaudījums angļu valodā, ALCPT (American Language Course Placement Test) testā iegūstot vismaz 50 punktus; jānokārto fiziskās sagatavošanas normatīvi atbilstoši AM 23.05.2008. Karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumu Nr.35 prasībām; jāpiedalās divu dienu atlasē, lai noteiktu kandidātu potenciālu studijām NAA un turpmākajam dienestam NBS.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ezermalas iela 8B, Rīga, LV-1014
Tel:28305726; 67076881 (rektors)
E-pasts:naa@mil.lv  www.naa.mil.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit