PSI Mācību centrs - Dezinfektoru mācību pamatprogramma - Pieaugušo neformālā izglītība

Dezinfektoru mācību pamatprogramma
Ieraksts atjaunots:2015-09-28
Programmas veidsProfesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība)
Izglītības dokuments Sertifikāts;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums25 stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa210 EUR + PVN (2015./16.)
 
Programmas aprakstsMācību kursa mērķis:
Sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu patstāvīgi īstenot dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus. Radīt sapratni par apdraudējumiem, ko rada profesionālās higiēnas prasību neievērošana un iepazīstināt kursa klausītājus ar galvenajiem apdraudējumu novēršanas paņēmieniem. Vispusīgi aplūkot infekciju izcelsmes avotus un to novēršanas iespējas, pielietojot fizikālus un ķīmiskus paņēmienus.

Kursa saturs:
Kursa saturs izstrādāts atbilstoši 06.07.2010. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" ("LV” ,111(4303),15.07.2010.);
Dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas darba organizācija, to reglamentējošie dokumenti;
Infekcijas slimību epidemioloģija;
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija;
Darba higiēna, darba drošības prasības.
Programmas mājaslapawww.psi.lv/public/28742.html
Iepriekšējā izglītība, prasībasMērķauditorija:
Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas profesionālo pakalpojumu sniedzējam, pārtikas uzņēmumu speciālistam, kas atbildīgs par higiēnas prasību nodrošināšanu uzņēmumā un ikvienam interesentam.
Pieaugušo izglītības iestāde
Jūrkalnes iela 6, Rīga, LV-1046
Tel:67807090; 28323705
E-pasts:psi@psi.lv  www.psi.lv