Rīgas Tehniskā universitāte - Nanoinženierija - Prof. mag. studijas

Nanoinženierija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-17
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs nanoinženierijā
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms ;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47526
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1950 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma sagatavo augstākā līmeņa speciālistus darbam iestādēs un uzņēmumos, kas strādā nanoinženierijas jomā, dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā. Studiju programma sagatavo speciālistus zinātniski pētnieciskai darbībai, iespējamām tālākām studijām doktorantūrā.
Programmas kopapjoms ir 80 kredītpunkti, t.sk. obligātās daļas apjoms 34 kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 20 kredītpunkti, prakse 6 kredītpunkti, maģistra darbs 20 kredītpunkti. Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem sasniegumiem nozares teorijā un praksē, pētniecības darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus.

Mērķis
Sagatavot augsta līmeņa speciālistus nanoinženierijā, dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā, kā arī zinātniski pētnieciskai darbībai.

Uzdevumi
1. Sniegt fundamentālas zināšanas par nanoobjektu īpašībām;
2. Sniegt zināšanas un iemaņas par nanoobjektu izmantošanu un izveidošanu;
3. Sniegt zināšanas par iekārtām un procesiem mikro- un nanotehnoloģijās, to izmantošanas iespējām, kā arī par mikro- un nanotehnoloģiju iekārtu projektēšanu.
Studiju rezultāti

Programmas absolventam jāiegūst:

• kompetenci veikt pētniecisko darbu,
• spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus ar nanoinženieriju saistītajos jautājumos;
• padziļinātas un paplašinātas zināšanas, izpratne par nanoinženieriju saistītajos pētījumos, par projektēšanas un inženiertehnoloģiju ekspluatācijas jautājumiem, saskaroties ar dažādām inženierijas jomām;
• spēju un prasmi pielietot teorētiskās zināšanas ar nanoinženieriju saistīto problēmu risināšanā;
• spēju virzīt savu kompetenču pilnveidi;
• spēju veikt personāla grupas darba rezultātu analīzi un uzņemties atbildību par kolektīvu;
• spēju veikt uzņēmējdarbību, inovācijas globalizācijas apstākļos ar nanoinženieriju saistītajās tehnoloģijās.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus;
pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas;
prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā;
spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību; veic pacienta dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu; piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē; organizē medicīnisko
iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu;
vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un 168 ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos;
izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.

Nanoinženieris strādā ārstniecības un zinātņu iestādēs – slimnīcās, poliklīnikās, doktorātos, veselības centros, rehabilitācijas iestādēs, specializētajos centros, laboratorijās, kā arī medicīnas iekārtu izplatītāju, pakalpojumu, sertifikācijas, uzraudzības, ražošanas, projektēšanas un pētniecības uzņēmumos.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.35
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds un/ vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūti medicīnas inženierijā un fizikā, vai tam pielīdzināma izglītība inženierzinātņu un tehnoloģiju, kā arī dabaszinātņu jomās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv