Daugavpils Universitāte - Vēsture - Doktora studijas

Vēsture
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-11-30
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsVēstures doktors (Dr.hist.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 14.05.2021.
Programmas kods51224
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1700 EUR gadā (2018./19.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

augstākās kvalifikācijas speciālistu – vēstures zinātnieku sagatavošana vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas, Latgales novada un DU zinātnisko potenciālu.

Studiju programmas uzdevumi:

nodrošināt dziļu zināšanu apguvi par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām;
radīt apstākļus modernāko pētniecisko metožu, informatīvo tehnoloģiju un tradicionālu pieeju apguvei vēstures avotu kritikas/izpētes,

historiogrāfiskās analīzes un vēsturiskās sintēzes (vēstures aspektu un jautājumu reprezentācijas un vēsturiskā naratīva veidošanas) jomā;

nodrošināt reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģijas un metodikas apguvi, reģionālās/lokālās vēstures dziļāku apjēgšanu Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā;
attīstīt doktorantu iemaņas, kas dos viņiem iespēju veikt patstāvīgus, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un veikt zinātniskus pētījumus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem standartiem atbilstošus sasniegumus;

Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti:

lielu zināšanu apjomu kumulēšana un apjēgsme vēstures jomā;
speciālu zināšanu iegūšana pētniecībā balstītās studijās un doktoranta veiktajos patstāvīgos pētījumos;
prasme veikt pētījumus starptautiskā līmenī un starptautiskā kontekstā,
prasme savā pētījumā pielietot modernākās pētnieciskās metodes, informatīvās tehnoloģijas un vēstures pētniecības tradicionālās metodes,

Doktorantiem ir iespēja:

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/doktora-studiju-programmas/vesture
Iepriekšējā izglītība, prasībasHumanitāro (vēsture, filozofija, teoloģija) vai sociālo (socioloģija, politikas zinātne, sociālā antropoloģija, sociālā psiholoģija u.c.) zinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā nozarē; pārrunas par iesniegto referātu, kurā prezentēta izvērsta koncepcija iecerētajam pētnieciskajam darbam; pārbaudījums svešvalodā (angļu vai vācu valodā).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65422922
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65424238; 20218334  Fax:65422611
E-pasts:hf@du.lv  www.du.lv

Social Sharing