Rīgas Tehniskā universitāte - Medicīnas inženierija un fizika - Prof. bak. studijas

Medicīnas inženierija un fizika
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-07
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs medicīnas fizikā
Profesionālā kvalifikācijaMedicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods42526
 
Ilgums4,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti180
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1350 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi, sagatavot speciālistus ar profesionālo augstāko izglītību, kuri spētu īstenot iegūtās zināšanas medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.

Uzdevumi

1. Izglītot piektā līmeņa profesionālas kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts drošībai medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
2. Sekmēt medicīnas inženierijas un fizikas nozarē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.
3. Īstenot medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina spēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas, kā arī sagatavot jaunrades pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.

Studiju rezultāti

1. Izglītots absolvents iegūs zināšanas un iemaņas, kas atbilst piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
2. Izglītots absolvents medicīnas inženierijas un fizikas nozarē mainīgajos sociālekonomiskos apstākļos būs konkurētspējīgs starptautiskajā darba tirgū.
3. Absolventam tiks nodrošinātas medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgās padziļinātās zināšanas, lai absolvents būtu spējīgs izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas, kā arī veikt jaunrades, pētniecības darbus medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
Programma paredz lekcijās, laboratoriju nodarbībās, praktiskajā darbā, patstāvīgā inženierprojekta un bakalaura darba izstrādes laikā apgūt medicīnas fizikālo tehnoloģiju nozarei atbilstošos vispārīgos teorētiskos, tehniskos, ekonomiskos, kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus.
Mācību laikā students iegūst nepieciešamās zināšanas tālākajam praktiskajam darbam:
• Teorētiskās zināšanas par medicīnisko iekārtu, aparātu un instrumentu uzbūvi, fizikālajiem un tehniskajiem darbības principiem, to izgatavošanas tehnoloģiju izmantošanas nosacījumiem un drošību;
• Praktiskās darba iemaņas darbam medicīnas iestādēs un uzņēmumos (firmās), izmantojamo medicīnisko inženieriekārtu iegādi, uzstādīšanu, izmantošanu un regulēšanu un kvalitātes vadību;
• Prasmi izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas medicīniskās inženierijas un fizikas tehnoloģiju izmantošanā, projektēšanā un to īstenošanā;
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai;
• pētnieciskā darba pamatiemaņas eksperimentālajos pētījumos un literatūras analīzē;
• zināšanu apguvi sabiedriskās darbības veikšanai Latvijā un starpvalstu sadarbībā, izpratni par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris:
- projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus;
- pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas;
- prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt radiācijas drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā;
- vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu;
- veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā;
- sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai;
- piedalās starptautiskajos projektos;
- izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.
Medicīnas fiziķis:
- spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību;
- spēj veikt pacienta un personāla dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu;
- piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē;
- organizē medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu.
- vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un 168 ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos; izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.18
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv