Rīgas Tehniskā universitāte - Informācijas tehnoloģija - Prof. mag. studijas

Informācijas tehnoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-05
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijā
Profesionālā kvalifikācijaInformācijas tehnoloģijas projektu vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods47481
 
Ilgums1,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti62
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1750 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsDažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. IT plaši izmanto projektorientēto pieeju, un projektu vadībai ir būtiska loma sekmīgā IT ieviešanā.

Mērķis

Programmas mērķis ir sagatavot globālajā darbaspēka tirgū konkurētspējīgus informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām IT projektu vadībā, kuri spēj analizēt, izvēlēties, plānot, izveidot, integrēt, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai.

Uzdevumi

• Nodrošināt augstākā līmeņa zināšanas informācijas tehnoloģijā.
• Nodrošināt zināšanas un iemaņas, kas ir prasītas informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesijas standartā.
• Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācību praksē pieprasītus speciālistus.
• Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
• Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
• Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un sadarbību ar uzņēmumiem.
• Attīstīt izpratni par profesionālo ētiku un atbildību.
• Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas.
• Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

• spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
• pārzina informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes procesus un tehnoloģijas;
• spēj izvēlēties, izvērtēt un ieviest uzņēmumiem piemērotāko IT risinājumu;
• spēj izstrādāt un ieviest uzņēmumā projektu vadības labo praksi;
• spēj veikt sistēmu analīzi, procesu dokumentēšanu un problēmu dekompozīciju;
• spēj novērtēt informācijas tehnoloģijas projektu riskus;
• spēj komunicēt ar visām projektā iesaistītajām pusēm un pasniegt darba rezultātus;
• spēj sistemātiski pētīt inženiertehniskas problēmas informācijas tehnoloģijas jomā.

Karjera

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs plāno, organizē un kontrolē programmatūras izstrādes, ieviešanas, uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas konsultāciju vai informācijas sistēmu audita projektus atbilstoši nozares standartiem un kvalitātes prasībām, lai apmierinātu pasūtītāja vajadzības. Absolventi strādā informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmumos un uzņēmumos un organizācijās, kurās ievieš un izmanto sarežģītus informācijas tehnoloģijas risinājumus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DGI?department=12000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorsistēmās, elektroniskajā komercijā, elektroniskajā biznesā, vai tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv