Noslēgusies otrā pieteikšanās ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Published: 

Informācija atjaunota 2018. gada 21. aprīlī

Updated: 

Publicēts 2018. gada 16. martā
Otrās kārtas pieteikšanās noslēgusies!

Ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem  līdz 2018.gada 16. aprīlim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, paaugstinot savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju. Šajā pieteikšanās kārtā pieejamas mācības 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs 38 Latvijas pilsētās un novados.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību - pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Augsta pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības uzņemšanā ir cilvēkiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā noteiktās profesiju grupās. Mācīties projekta ietvaros par ES fondu līdzekļiem var tikai vienu reizi. Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē. Plānots, ka grupu komplektēšana un mācības tiks uzsāktas šā gada jūnijā.

 

Piedāvājumā kopumā ir 403 izglītības programmas šādās nozarēs:

 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms,
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT,
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības,
 • transports un loģistika,
 • kokrūpniecība,
 • enerģētika,
 • būvniecība,
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana,
 • drukas un mediju tehnoloģijas,
 • ķīmiskā rūpniecība,
 • kultūra,
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība.

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, citās programmās tas var būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.

Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, kuri sniedz informatīvu atbalstu. Turklāt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju par turpmākās karjeras veidošanu un piemērotāko mācību izvēli.

Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis pakalpojums ir pieejams visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kvalifikācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

Piedāvāto programmu un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Social Sharing