Interaktīvā “Skolu karte” – palīgs vecākiem un skolēniem izglītības iestādes izvēlē

Publicēts 2017. gada 20. jūlijā

Latvijas skolu tīkla pētījuma ietvaros ir izstrādāta unikāla ģeotelpiskās plānošanas platforma "Skolu karte", kura ļauj vecākiem, bērniem, izglītības politikas plānotājiem un citiem interesentiem digitāli iepazīties ar Latvijas skolu tīklu. Platformā pieejama pārskatāma Latvijas karte ar informāciju par skolēnu skaitu skolās, izglītības iestāžu kvalitatīvajiem rādītājiem, eksāmenu indeksiem, reģionā pieejamo sporta infrastruktūru, iedzīvotāju skaita prognozēm un citu noderīgu informāciju.

Jaunā platforma ir praktiska lietotne ne tikai izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, bet sniedz arī objektīvu un detalizētu informāciju vecākiem un skolēniem, lai izvēlētos sev vispiemērotāko skolu turpmākās izglītības ieguvei, kā arī veidotu optimālos maršrutus no dzīves vietas līdz izvēlētajai skolai.

Interaktīvā “Skolu karte” sniedz informāciju par vairāk nekā 600 skolām Latvijā: sākumskolām, pamatskolām, vidusskolām, t.sk. vakara (maiņu)/ neklātienes vidusskolām, valsts ģimnāzijām, kā arī profesionālās izglītības iestādēm. Kartē ir pieejama informācija gan par skolēnu kopskaitu, gan skaitu atsevišķās klašu grupās. Tāpat “Skolu karte” sniedz iespēju atlasīt izglītības iestādes pēc mācībvalodas, piemēram, uzzināt, kuras ir mazākumtautību un kuras - divplūsmu skolas.

Detalizēts un nozīmīgs informācijas apjoms ir veltīts skolu kvalitatīvajiem rādītājiem, t.sk. obligāto, dabaszinātņu un pamatskolas eksāmenu indeksiem, kas ļauj salīdzināt skolu kvalitātes rādītājus. Kartē aplūkojams arī iedzīvotāju skaits un izvietojums, migrācijas tendences un prognozes turpmākajām desmitgadēm. Tāpat “Skolu karte” sniedz iespēju uzzināt, kur un kāda sporta infrastruktūra pieejama reģionā, tostarp peldbaseinu izvietojumu, vieglatlētikas infrastruktūru, kā arī citu noderīgu informāciju.

“Skolu karti” turpinās attīstīt un pilnveidot. Jau šogad tajā būs pieejama papildināta versija ar jaunām funkcionālām iespējām.

Ģeotelpiskās plānošanas platformu “Skolu karte” ir izstrādāta Latvijas skolu tīkla pētījuma ietvaros, kuru Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzdevumā veic ekonomģeogrāfa Jāņa Turlaja vadītā ekspertu grupa. Skolu karte pieejama IZM mājaslapā: https://izm.kartes.lv/.

Ieteikt rakstu