Daugavpils Universitāte - Vēsture - Mag. studijas

Vēsture
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-12
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs vēsturē ar specializāciju vēsturē vai kultūras vēsturē un teorijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 14.05.2022.
Programmas kods45228
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

veicināt un organizēt studējošo patstāvīgo darbu vēstures un kultūras vēstures padziļinātajā teorētiskajā apguvē un iegūto zināšanu un prasmju pielietošanā patstāvīgā zinātniskās pētniecības darbā noteiktu problēmu risināšanai, tādējādi sagatavot akadēmiska līmeņa vēstures un kultūras vēstures speciālistus ar dziļām teorētiskām un metodoloğiskām zināšanām, spējīgus veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu un turpināt studijas doktorantūrā.

Studiju programmas saturs:

vēstures filozofijas pamati; dažādu vēstures un kulturoloģijas metodoloģiju specifika; historiogrāfijas virzieni un koncepcijas; 20.–21. gs. kultūras vēstures problēmas; mūsdienu mākslas estētika; reģionālistikas pamati; daudzpusīgas vēsturnieka pētnieka iemaņas, t. sk. arhīvistikā, arheogrāfijā, mutvārdu vēsturē, vēsturiskajā informātikā u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

- turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā “Vēsture”.
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes vidējās un augstākās izglītības iestādēs, arhīvos, muzejos, masu saziņas līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/akademiska-magistra-studijas/vesture
Iepriekšējā izglītība, prasībasHumanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē, filozofijā vai teoloģijā vai sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā, politoloģijā, antropoloģijā, dzimtes studijās un citās ar vēsturi saistītās disciplīnās, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma izglītība vēstures jomā; konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65421198; 26330381
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv