Arhīvs - Ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā

Aktualizēts 2021. gada 5. februārī
Publicēts 2020. gada 22. decembrī

Arhīvs - Ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 29. janvārim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 32 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 189 programmās.

2020./21. gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā 48 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, 57 bakalaura līmeņa programmas, 4 augstākās profesionālās izglītības programmas pēc vidusskolas, 58 maģistrantūras programmas, 2 profesionālās studiju programmas pēc pamatstudijām un 21 doktorantūras programmu, kā arī 1 profesionālās tālākizglītības programmu.

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus programmu veidus: var studēt gan profesionālajās, gan akadēmiskajās programmās, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, transportā un loģistikā, medicīnā, mākslās, pedagoģijā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan neklātienes, gan tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācībā var iestāties 49 programmās visos studiju līmeņos.


NB! Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē, pastāv iespēja, ka tālmācībā vai daļējā tālmācībā tiks īstenotas arī tās programmas, kas līdz šim tika īstenotas klātienē. Arī pieteikšanās studijām notiek attālināti. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai augstskolu tīmekļa vietnēs!

Vai studēt var tikai par maksu?

Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem var topošie robežsargi Valsts Robežsardzes koledžas 1. līmeņa augstākās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmā, kā arī atsevišķās programmās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Savukārt īpašas atlaides ziemas uzņemšanā reflektantiem piedāvā, piemēram, Alberta koledža, Biznesa vadības koledža u.c.

Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.

2020./21. gada ziemas uzņemšanas jaunumi

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija (JVLMA) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA)  2021. gada ziemā uzņem pirmajā kopīgi izstrādātajā profesionālajā doktora studiju programma “Mākslas”: apakšprogrammu “Mūzika un skatuves māksla” īstenos JVLMA, apakšprogrammu “Vizuālā māksla un dizains” īstenos LMA, savukārt apakšprogrammu “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” īstenos LKA.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ziemas uzņemšanā piedāvā jaunu maģistra programmu “Izglītības zinātnes”, kuras garajā modulī “Pedagoģija” var studēt arī reflektanti, kuru iepriekš iegūtā augstākā izglītība nav pedagoģijas jomā.

Banku augstskola (BA) uzņem jaunā profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” ar iespēju trešajā mācību gadā izvēlēties uzņēmuma, personāla vai mārketinga vadītāja specializāciju. 

Uzņemšana notiks divās jaunās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās: Liepājas Universitāte (LiepU) uzņems jaunajā programmā “Pirmsskolas skolotājs”, kas sagatavos skolotājus darbam pirmsskolas izglītībā, savukārt Juridiskās koledžas (JK) jaunā programma “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība “ sagatavos topošos kiberdrošības speciālistus.

Par jaunajām studiju programmām 2020./21. gadā papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Licencēšana un akreditācija

Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām pārliecināties, vai izvēlētā programma ir licencēta un/vai akreditēta studiju virziena akreditācijas ietvaros. Informāciju par akreditācijas statusu var atrast Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA)  e-platformā, programmu aprakstos Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē NIID.LV vai augstskolu mājaslapās.

Par augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditāciju papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Informācija par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības programmās tiek pastāvīgi papildināta!

Aktuālāko informāciju un izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā varat atrast NIID.LV datubāzē, meklējot pēc atslēgas vārdiem ziemas uzņemšana.

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS 2020./21. GADA ZIEMAS UZŅEMŠANĀ 


Izglītības iestāde

Programmas veids

Programmas nosaukums

Dokumentu iesniegšanas termiņi

BANKU AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Grāmatvedība un finanses

02.11.2020. - 15.01.2021.

Uzņemšana pagarināta līdz 1. februārim!!!

 

Profesionālā bakalaura programma

Biznesa procesu vadība

Jauna programma!

Profesionālā maģistra programmas

Finanšu vadība

Kiberdrošības pārvaldība

Uzņēmējdarbības vadīšana

BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA Profesionālā bakalaura programma Starptautiskās komunikācijas vadība 25.01.2021. - 01.02.2021.

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Bakalaura programma

Biznesa psiholoģija

01.11.2020. - 17.01.2021.

 

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra

Biznesa stratēģiskā vadība

Sabiedrisko attiecību vadība

Starptautiskais bizness

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programma

Biznesa vadība

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

*Bakalaura programmās uzņem koledžu absolventus 3. kursā

*Visās EKA studiju programmās uzņem reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību

Profesionālā bakalaura programmas

Datorspēļu dizains un grafika

11.01.2021. - 27.02.2021. (bakalaura programmās);

 

11.01.2021. - 30.01.2021. (maģistra programmās).

 

Grāmatvedība un audits

Informācijas tehnoloģijas

Interjera dizains

Kultūras vadība

Bakalaura programmas

Biznesa ekonomika

Tiesību zinātne

Vadības zinības

Maģistra programma

Biznesa vadība

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Grāmatvedība un finanses

02.01.2021. - 29.01.2021.

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA 1.līmeņa augstākās izglītības programma Viesmīlības pakalpojumu organizēšana 12.12.2020. - 22.01.2021.

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Lietišķās informācijas tehnoloģijas

03.12.2020. – 31.01.2021. 

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā

Profesionālā bakalaura programmas

Informācijas sistēmas

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programma

Uzņēmējdarbības vadība

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA

Doktora programma

Mākslas

(apakšprogramma “Mūzika un skatuves māksla”)

Jauna programma!

 

11.01.2021. – 15.01.2021. 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 1.līmeņa augstākās izglītības programmas Grāmatvedība un finanses 01.12.2020. – 18.01.2021. 
Mārketings un inovācijas
Namu pārvaldīšana

JURIDISKĀ KOLEDŽA

*Uzņem tikai Rīgā vakara, neklātienes vai tālmācības studijās

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadība

05.11.2020. - 29.01.2021.

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Grāmatvedība un finanses

Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība

Jauna programma!

Komerczinības (uzņēmējdarbības vadība)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Tiesību zinātnes

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Profesionālā maģistra programma Jūras transports 04.01.2021. – 22.01.2021. 

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Bakalaura programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

15.12.2020. - 01.02.2021.

Teoloģija

Profesionālā bakalaura programma

Karitatīvais sociālais darbs

Profesionālā programma pēc koledžas

Sociālais darbs

Maģistra programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

Teoloģija

Profesionālā maģistra programmas

Karitatīvais sociālais darbs

Sociālās uzņēmējdarbības vadība

Supervīzija

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA Doktora programma

Mākslas

(apakšprogramma “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja”)

Jauna programma!

11.01.2021. – 15.01.2021.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

Doktora programmas

Agrārā un reģionālā ekonomika

25.01.2021. - 29.01.2021.

Ainavu arhitektūra

Būvzinātne

Informācijas tehnoloģijas

Koksnes materiāli un tehnoloģijas

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības inženierzinātne

Mežzinātne

Pārtikas zinātne

Veterinārmedicīna

Vides inženierija

Jauna programma!

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA

Doktora programma

Mākslas

(apakšprogramma “Vizuālā māksla un dizains”)

Jauna programma!

11.01.2021. – 15.01.2021.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Programmēšana un datortīklu administrēšana

01.12.2020. - 22.01.2021.

Bakalaura programmas

Biznesa vadība

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

Maģistra programma

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija

Profesionālā maģistra programma

Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā)

LU P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Podoloģija

04.01.2021. -22.01.2021.

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas skolotājs

11.01.2021. -29.01.2021.

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Būvniecība

18.01.2021. - 31.01.2021.

Profesionālā programma pēc koledžas

Finanses

Bakalaura programma

Tiesību zinātne

(ir budžeta vietas!)

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbība - Mārketinga vadība

(ir budžeta vietas!)

Maģistra programmas

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas

(ir budžeta vietas!)

Izglītības zinātnes Modulis “Pedagoģija”

Jauna programma!

(ir budžeta vietas!)

Lāzertehnoloģijas

(ir budžeta vietas!)

Vadības zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

(ir budžeta vietas!)

Finanšu vadība

Tiesību zinātnes

Vides aizsardzība

(ir budžeta vietas!)

Doktora programmas

Sociotehnisku sistēmu modelēšana

Vides inženierzinātne

(ir budžeta vietas!)

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Profesionālā bakalaura programmas

Elektronisko iekārtu apkalpošana

01.11.2020. - 15.01.2021.

 

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija (avio mehāniķis)

Gaisa satiksmes vadība (avio dispečers)

Gaisa transportsistēmu vadīšana (pilots)

Starptautisko pārvadājumu loģistika

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība

Profesionālā maģistra programmas

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība

Transportsistēmu vadīšana

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Bakalaura programmas

Tiesību zinātne

01.12.2020. - 07.01.2021.

Uzņemšana pagarināta līdz 21. janvārim!!!

Veselības sports

Maģistra programmas

Sociālā antropoloģija

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programma

Tiesību zinātne

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Farmācija

06.01.2021. – 15.01.2021.

Uzņemšana pagarināta līdz 25. janvārim!!!

Ārstniecība (Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs) 01.02.2021. – 19.02.2021.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Nekustamā īpašuma pārvaldība

11.01.2021. – 29.01.2021.

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Profesionālā bakalaura programmas

 

Nekustamā īpašuma pārvaldība (uzņem pēc vidusskolas vai koledžas)

Uzņēmējdarbība un vadīšana (uzņem pēc koledžas)

Maģistra programma

Biznesa informātika

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra (ir budžeta vietas!)

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Tehniskā tulkošana

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (Rīgas Biznesa skola)

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)

Dokumentus pieņem līdz 18.12.2020.

SIA “ALBERTA KOLEDŽA”

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Iestāžu darba organizācija un vadība - Cilvēkresursu vadība

01.12.2020. - 30.01.2021.

Izklaides industrijas vadība un producēšana - Pasākumu producēšana

Komercdarbības tiesiskais regulējums

Mārketings un tā inovācijas - Digitālais mārketings

Sabiedriskās attiecības

Uzņēmējdarbība - Uzņēmējdarbības vadība

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Sociālās palīdzības organizators

02.01.2021. – 29.01.2021.

 

 

Tiesību zinātne

Bakalaura programmas

Eiropas studijas

Psiholoģija

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Eiropas ekonomika un bizness

Finanšu vadība

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Maģistra programmas

Eiropas studijas

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Dizains

Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

Psiholoģija

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Doktora programmas

Juridiskā zinātne

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Sociālās palīdzības organizators

02.01.2021. – 29.01.2021. 

Tiesību zinātne

Bakalaura programmas

Psiholoģija

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Finanšu vadība

Sociālais darbs

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Maģistra programma

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" LIEPĀJAS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Tiesību zinātne

02.01.2021. – 29.01.2021.

Bakalaura programmas

Psiholoģija

Tiesību zinātne

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programmas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SIA "BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Biznesa loģistika

01.12.2020. - 31.03.2021.

Grāmatvedība un finanšu plānošana

Iestāžu darba organizācija un vadība

Komercdarbība

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Tiesību zinātnes

SIA "RĪGAS MENEDŽMENTA KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Uzņēmējdarbības vadība

02.01.2021. – 30.01.2021.

SIA "STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Ārstnieciskā masāža

16.11.2020. - 23.01.2021.

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA 1.līmeņa augstākās izglītības programmas Informācijas tehnoloģijas 04.01.2021. - 14.02.2021.
    Lietišķo sistēmu programmatūra  
    Viesnīcu servisa vadība  

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

*Visās programmās uzņem studijām angļu valodā

Bakalaura programmas

Aviācijas transports

01.12.2020. - 31.01.2021.

Datorzinātnes - mākslīgais intelekts

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Elektronika

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Transporta komerciālā ekspluatācija

Uzņēmējdarbība un vadība

Profesionālā bakalaura programma

Robotika

Transporta un biznesa loģistika

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Elektronika

Maģistra programmas

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Elektronika

Informācijas sistēmu vadība

Transports un loģistika

Uzņēmējdarbība un vadība

Doktora programma

Telemātika un loģistika

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA

Profesionālās tālākizglītības programma

Robežapsardze

Valsts budžets!

07.12.2020. -18.01.2021.

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Robežapsardze (nepilna laika studijas, uzņem tikai robežsargus)

Valsts budžets!

02.01.2021. -  31.01.2021.

 

Ieteikt rakstu